ЧЕСТИТО !!!

дата: 04.10.2008

Днес в 12:20ч., в обредна зала Средец сключиха граждански брак нашите колеги Ана Стоянова и Виктор Попов.

Това бе Първата част на тяхното сватбено тържество.

Датата и мястото на Втората част, която ще включва църковен ритуал и голям купон за приятели, все още не са уточнени.

В паузата между двете части, около Нова година, те очакват своето първо дете.