Финална среща по подготовката за учредяване на Национална камара „Професионална семейна и сватбена фотография и видеофилмиране”.

Вчера в София се проведе финалната среща на едни от най-изявени столични фирми, посветена на предварителната подготовка за учредяване на браншовата организация.

Окончателно се приеха Устава, Бюджета, встъпителната вноска и членския внос, дизайна на сайта, домейна, рекламната брошура, датата на учредителното събрание.