ИНТЕРВЮ ПО ББТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМАРА „ПССФВ”.

дата: 05.04.2012

Интервю по ББТ с представители на Националната камара „ПССФВ”