Конкурс – Асистент маркетинг и реклама – Втори етап

– Кандидати, одобрени за второ интервю –53

Срок за провеждане на 2-во интервю от 12.07.2010 г. до 24.07.2010 г.