Конкурс – Асистент маркетинг и реклама в списание “Сватбен Магазин”

Информация към 01.07.2010 г.:

– Получени документи от кандидати – 697;

– Кандидати, одобрени за 1-во интервю – 244;

Срок за провеждане на 1-во интервю от 18.06 2010 г. до 16.07.2010 г.