КОНКУРС – АСИСТЕНТ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

дата: 15.07.2008

Кандидатстването за конкурса приключи.

Информация към 15.07.2008 г.:

– Получени документи от кандидати – 348;

– Кандидати, одобрени за интервю – 199;

– Проведени интервюта – 192;

– Кандидати, одобрени за второ интервю – 14.

Обявяване на резултати – 18.07.2008 г.