КОНКУРС – АСИСТЕНТ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

дата: 08.07.2008

Поради изключителния интерес към обявената позиция и множеството постъпили кандидатури,

УДЪЛЖАВАМЕ КРАЙНИЯ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ДО 14.07.2008г.

Информация към 07.07.2008 г.:

Получени документи от кандидати – 277;

Кандидати, одобрени за интервю – 169;

Проведени интервюта – 123;

Кандидати, одобрени за второ интервю – 11.