КОНКУРС – АСИСТЕНТ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

дата: 07.06.2008

Филмова къща „Виктор Попов” обявява конкурс за длъжността

Основни отговорности:
+ Реализира маркетинг политиката на фирмата;
+ Отговаря за привличането на нови клиенти;
+ Поддържа контакт със съществуващи клиенти;
+ Презентира предлаганите продукти и консултира;

Изисквания към кандидата:
+ ЛЮБОВ КЪМ РАБОТАТА;
+ Отлични комуникативни умения;
+ Самостоятелен и целеустремен начин на работа;
+ Силно мотивирана и дисциплинирана личност;
+ Творческо отношение към поставените задачи;
+ Умение за работа в екип;
+ Потребност от постоянно професионално усъвършенстване;
+ Опитът в маркетинговата сфера е предимство;
+ Владеенето на английски език е предимство.

Предлагаме:
+ Перспективи за професионално развитие във водеща филмова къща в България.
+ Възможност за включване в екипа, създал най-новото художествено направление във филмовото изкуство „Семейното кино” и участие в неговото развитие и утвърждаване.
+ Работа в млад, креативен и високопрофесионален екип.
+ Прекрасен микроклимат и междуличностни отношения.
+ Отлични условия за работа.
+ Възможност за издигане в йерархията на фирмата.
+ Възможност за допълнително обучение и заплащане.
+ Коректно отношение към служителите.
+ Пълен работен ден;
+ Постоянна работа.

Изпитателен срок: 3 месеца
Стартова заплата: 600 лв.

Документи за кандидатстване:
– актуално CV,
– актуална снимка,
– мотивационно писмо.

Изпращайте Вашите документи на посочената електронна поща:office@victorpopov.com.

Ще се свържем за интервю само с одобрените по документи кандидати!

Срок за подаване на документи: 07.07.2008 г.