КОНКУРС – МЕНИДЖЪР

дата: 01.09.2008

Кандидатстването за конкурса приключи.

– Получени документи от кандидати – 84;

– Кандидати, одобрени за интервю – 21;

– Проведени интервюта – 21;

– Кандидати, одобрени за второ интервю – 5.

Обявяване на резултати – 09.09.2008г.