КОНКУРС – МЕНИДЖЪР

дата: 09.09.2008

На позицията Мениджър „Издателска дейност” са назначава г-н Васил Пекунов, считано от 15.09.2008г.