КОНКУРС – ВИДЕОМОНТАЖИСТ

дата: 01.07.2008

Поради големия интерес към обявената позиция, както и във връзка с постъпили молби от кандидати за удължаване на обявения срок,

УДЪЛЖАВАМЕ КРАЙНИЯ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ДО11.07.2008г.

Информация към 30.06.2008г.:

Получени документи от кандидати – 49;

Кандидати, одобрени за интервю – 26;

Проведени интервюта – 18;

Кандидати, одобрени за второ интервю – 4.