КОНКУРС – ВИДЕОМОНТАЖИСТ – РЕЗУЛТАТИ

дата: 18.07.2008

1. На позицията „видеомонтажист” се назначава Петя Георгиева Накова – считано от 21.07.2008г.
2. На двама от кандидатите се дава изключителната възможност за безплатно специализирано обучение, насочено към усвояване спецификата на нашия стил на видеомонтаж и операторско майсторство, както и работа като нещатни сътрудници.