КОНКУРС – ВИДЕОМОНТАЖИСТ

дата: 14.07.2008

Кандидатстването за конкурса приключи.

Информация към 14.07.2008 г.:

– Получени документи от кандидати – 62;

– Кандидати, одобрени за интервю – 33;

– Проведени интервюта – 33;

– Кандидати, одобрени за второ интервю – 6.

Обявяване на резултати – 16.07.2008 г.