KОНКУРС ЗА ОФИС АСИСТЕНТ

дата: 09.01.2012

Основни отговорности:

+ Комуникация с клиенти;
+ Осигуряване на пълна административна подкрепа;
+ Водене на документация;
+ Администрация на уеб сайтовете на фирмата;
+ Отговаря за информационния поток по телефон, електронна поща и др.
+ Работа с офис техника.

Изисквания към кандидата:
+ ЛЮБОВ КЪМ РАБОТАТА;
+ Отлични комуникативни умения;
+ Позитивно излъчване;
+ Самостоятелен и целеустремен начин на работа;
+ Силно мотивирана и дисциплинирана личност;
+ Отговорност и ангажираност към дейността на фирмата;
+ Умение за работа в екип;
+ Потребност от постоянно професионално усъвършенстване;
+ Отлични организационни умения;
+ Компютърна грамотност;
+ Добро ниво на английски език, ще се счита за предимство

Предлагаме:
+ Перспективи за професионално развитие в екипа на водеща филмова компания в България.
+ Работа в млад, креативен и високопрофесионален екип.
+ Прекрасен микроклимат и междуличностни отношения.
+ Отлични условия за работа.
+ Въвеждащо обучение и програма за адаптация.

+ Възнаграждение – 600 лв. Бруто.

Документи за кандидатстване:
– CV,
– актуална снимка,
– мотивационно писмо.

Ще се свържем за интервю само с одобрените по документи кандидати!