Конкурс за оператори и монтажисти

Вчера приключиха първите интервюта с кандидатите.
За провеждане на второ интервю ще бъдат поканени 57 кандидата:

монтажисти – 34,
оператори – 23.
Вторите интервюта ще се проведат в периода 23.03. – 01.04.2011г.