КОНКУРС ЗА ВИДЕОМОНТАЖИСТ

дата: 17.04.2012

Приключи първия кръг на конкурса за видеомонтажист – разглеждане на подадените документи.

Одобрени за втория кръг /интервю/ – 34 човека