Видеозаснемане на сватби в София - Пловдив - Варна

Манифест – За семейното кино и видеозаснемане на сватби

ЗА СЕМЕЙНОТО КИНО

МАНИФЕСТ

 

УВОДНИ ДУМИ

Има една запазена територия в живота на човека, която е най-любимата и желана от всички. Тя е чисто човешки феномен и не зависи от епохата, географската ширина, религията и възрастта.

Тази магическа земя преобразява всеки от нас, разтваря душите ни, изпълва съществата ни с щастие и радост, разкрепостява нашия дух, прави ни засмени и по-добри, накратко, превръща ни в Истински Човеци.

Разбира се, че говоря за свещената територия на Празника.

Откакто свят светува човек обича празниците. Те са животворните оазиси в ежедневното еднообразие на живота. И понеже хората се нуждаят от целебната им енергия, сътворили са си множество поводи за празнуване.

Най-скъпите празници за човека са свързани с най-значимите събития в неговия живот и този на неговото семейство – раждане на дете, свето кръщение, рожден и  имен ден, сватба. Затова ще ги наречем Семейни празници.

Семейните празници укрепват семейните връзки, възпитават децата в любов, създават благодатна атмосфера, пропита с топлота. Те са повод да осмислим живота си и да му се насладим.

За жалост, празниците са краткотрайни преживявания. Ето защо е разбираем стремежът на много хора, да съхранят частици от почувстваното щастие и споделената радост, от усмивките на техните близки.

Видеозаснемането на Семейните тържества, което масово се предлага у нас, предоставя тази възможност, като запазва един документален и жив образ на преминалите събития.

Ние, екипът на Филмова къща „Виктор Попов”, творчески развихме обикновеното видеозаснемане и открихме качествено нов подход за интерпретиране на семейните събития, а именно, тяхното филмиране.

Филмирането на Семейните празници е прекрасен начин да запазите във времето  автентичен и същевременно художествен спомен за най-значимите събития от личната си и семейна история.

Манифестът обобщава нашия опит в това стратегическо направление – филмирането на Семейни събития и тържества. Той осмисля  търсенията ни през последните шест години, очертава нашите идейно-художествени и естетически разбирания, трасира пътя, който ще следваме в дългосрочна перспектива.

Бих искал да споделя този опит, защото вярвам, че изводите, до които стигнахме, идеите, които формулирахме, както и посланията, които отправяме към хората, ще допринесат света да стане малко по-добър.

Манифестът преследва три основни цели:

 • да обяви създаването на ново художествено направление във визуалните изкуства с наименование Семейно кино и да оповести раждането на нов документален филмов жанр – Сватбен филм;
 • да популяризира пред обществото философията и целите на Семейното кино;
 • да насърчи хората в изграждането на лична, семейна и родословна история със средствата на филмовото изкуство.

Манифестът съдържа две части – „Философия на Семейното кино” и „Практика на Семейното кино”.

Първата част изяснява същността, предмета, ценностите, мисията и целите на новото направление, както и неговия тематичен обхват.  Очертават се характеристиките на новия филмов жанр – Сватбен филм, и се отделя специално внимание на причините, обуславящи възникването на Семейното кино.

Втората част разглежда някои аспекти от опита, който натрупахме, започвайки работа в сектора „видеозаснемане на семейни тържества”. Тя разкрива неговото общо състояние – предразсъдъците, с които се сблъскахме, основните „играчи”, абдикиралите професионалисти, жертвите, начинът по който се удовлетворява една човешка потребност, конфликта между очаквано и реално, разочарованието, като закономерна последица. Накрая – описва съществуващата практика и кардиналните промени, които направихме, довели до утвърждаването на нови  ценности,  художествени критерии и принципи на работа.

 

I. ФИЛОСОФИЯ НА СЕМЕЙНОТО КИНО

 1. Същност 

Същността на Семейното кино трябва да се разбира като триединство на ценностна ориентация, поведенчески модел и художествено направление.

Ценностна ориентация – защото изповядва непреходни общочовешки ценности, в центъра на които стои преклонение пред Човека и неговото Семейство.

Поведенчески модел – защото призовава хората към активно поведение за утвърждаване на изповядваните ценности.

Художествено направление – защото открива творчески метод за художественото им интерпретиране.

 

 1. Предмет

Семейното кино се занимава с филмирането на семейни събития и тържества, както и със създаването на филми за рода, семейството и отделната личност в него.

Във фокуса на вниманието на Семейното кино е живота на истинския, живия човек, нашия съвременник – уникалността на неговата личност, специфичните му таланти и умения, споделеният житейски опит, отношенията с близки и приятели, семейна среда, професионалната реализация, неговите радости и болки, стремежи и разочарования.

 

 1. Мисия
 • Да утвърждава фундаментални човешки ценности като Любов, Разум, Доброта, Семейната близост, Истина, Красота, Родова памет – и по този начин да се превърне в алтернатива на настъпващата тотална дехуманизация и комерсиализация на света, апологираща антиценностите на Омразата, Лъжата, Насилието, Егоизма, Алчността и Апатията.
 • Да възпитава в човека отговорно отношение към неговата личност, семейство и род, да провокира и насочи творческата му активност към съхраняване на семейната си и родова история, като ги превърне в тема на красиво изкуство. Да направи самия него съавтор и главен герой на филма за своя живот.
 • Да утвърди Семейното кино като действена алтернатива за съвременния човек, обливан денонощно с духовна и визуална нечистотия, която приспива неговата виталност и възпитава консуматорско отношение към живота, духовна леност и тъпота.
 1. Цел

Да разкрива богатството и уникалността на човешката личност, семейна среда и обкръжение и да ги пресъздаде художествено със средствата на филмовото изкуство.

 

 1. Ценности

Човекът – висша ценност, храм на Любовта, Разума и Действието, носител на Човечността.

Любовта – Силата на Живота, пъпната връв на Човека с другите Човеци, Природата и Космоса.

Семейството – свещена институция, училище за Любов и Човечност, Отговорност и Справедливост, Разбирателство и Задружност.

Семейното огнище или семейният дом –– видимата, материална част на това училище.

Родителите – заслужено преклонение и почит към нашите майки и бащи, баби и дядовци.

Децата – Радостта и Надеждата, Смисълът на живота, пътят към безсмъртието на обикновения човек.

Разбирателството – основано на Обичта, Отговорността и Взаимното уважение.

Съвестта, Добротата и Състраданието  – защото те са сърцевината на Човечността.

Истината, Честността и Трудолюбието – защото без тях не може да бъдеш истински щастлив.

Искреността – както се казва в Библията „Но думата ви да бъде „да, да; не,не; а каквото е повече от това, то е от лукавия”.

Красотата – защото тя облагородява Човека и ще спаси света, както казва  Достоевски.

Смирението – защото Гордостта е най-големия грях.

Необходимо е да се подхожда към всяка лична или семейна история от позицията на тези непреходни ценности.

Семейното кино е художествено изследване, опит да се открие конкретната им проекция в една автентична житейска история.

 

 1. Тематичен обхват

Семейното кино е насочено към най-важните събития в живота на човека, неговото семейство и род: изписване на новородено, Свето кръщение, рождени и имени дни, първи учебен ден, абитуриентски празник, дипломиране, годеж, сватбено тържество, филмов портрет, биографичен, семеен и родословен филм.

 

 1. Причини за възникване

Два основни фактора обуславят възникването на Семейното кино – технологичната революция и трансформацията на обществото.

Технологичната революция е външна по своя характер. В областта на снимачната и монтажна техника станаха достъпни качествено нови камери и системи за видеомонтаж. Дигиталният образ се наложи като универсален стандарт и направи изкуството по-демократично от всякога. Защото днес всеки, без специално оборудване, може да улови светлината и да види резултата от нейната божествена игра върху екрана на своя компютър, телевизор или мобилен телефон.

Трансформацията на обществото е по-дълбоката причина, повлияла върху Семейното кино. Тя е свързана с процесите в съвременния социум и въздействието им върху душата на модерния човек.

Семейното кино като творческо направление е призвано да дава художествен образ на непреходни човешки ценности. В едно хармонично общество филмирането на семейната история ще бъде естествена практика. Проблемът е, че средата, в която живеем, е враждебна към Човека. Индустриалният морал и култура превръщат света в изкривена утопия, където простата човешка добродетел е осъдена на изгнание. Нейната съдба е обяснима, защото в свят, чийто абсолютни идеали са парите и властта, всеки опит за утвърждаване на Духовността е дълбоко неприемлив. Изконните ценности трябва постепенно да бъдат изтласкани в периферията като немодерни и да се сведат до екзотични потребности със затихващи функции.

Семейното кино е форма на съпротива на Духа, изправен пред една нечовешка действителност.

Ще се спра накратко върху някои страни от враждебното лице на утопията, претендираща за монопол върху действителността и ще посоча корена на надеждата за спасение. Специално ще подчертая съществуването на живи хора, наши съвременници, които са успели да съхранят духа си от варварските магии на модерните шамани.

 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА

Обществото е болно.

Живеем в духовна агония.

Целенасочено се сриват вековни ценности и морални норми, като на тяхно място се утвърждават техните антиподи:

 • вместо „Любов” – секс и порно, масирано пропагандирани от медии и реклами;
 • вместо „Не лъжи”, „Не кради”, „Не убивай” – „Лъжи, кради, убивай”, за да успееш. Животът у нас е апотеоз на Насилието във всичките му разнообразни и извратени форми – икономическо, политическо, криминално, социално, битово и духовно;
 • вместо „Почитай баща си и майка си” – държавен геноцид за пенсионерите, нашите бащи и майки;
 • вместо човеколюбие, почтеност, духовност – пари, пари, пари.

Пред очите на всички държавата беше оглозгана безнаказано.

Държавност няма.

Има тумор, който помага на престъпниците да разграбват,  държи в подчинение народа, корумпира го, гаври се с него, правейки го жертва на своята поредна гротескна реформа.

Всичко това предизвиква в душата на честния и мислещ човек отвращение и погнуса.

Но, колкото и да е справедливо подобно отношение, то не е достатъчно, ако искаме да променим живота в по-добра посока.

Необходимо е действие.

 

НАДЕЖДАТА

И все пак в духовната пустиня, сред която живеем има оцелели зелени стръкчета надежда.

Техният корен е заложен в самата човешка природа.

От векове в душата на човека бушуват две стихии.

Едната се асоциира с Бога, доброто, светлината, духовността, съзиданието, а другата се свързва с Дявола, злото, тъмнината, материалността, разрушението.

Очевидно е, че живеем във време на небивал възход на тъмните сили.
Комерсиалното завзема ежедневно нови жизнени територии и заплашва да профанизира изцяло съвременния човек.

Единствената надежда и спасение е да се вгледаме в себе си, да осъзнаем своята духовна мощ, да се изпълним с любов и дадем свобода на светлината, заложена в нас.

 

ЖИВИТЕ ХОРА

Най-голямото поражение, което индустриалното общество нанесе на съвременния човек е, че го превърна в индивид, тотално отчужден към всичко – себеподобни, природа, космос.

Един от аспектите на тази отчужденост е кризата на основната клетка на обществото – семейството. Разпадът на семейните отношения е безспорен факт  и задълбочаваща се тенденция в световен и национален мащаб.

Самодоволният победоносен марш на вулгарния материализъм, методично атрофиращ семейната среда, предизвика реакцията на изконни сили в човешката природа и ги мобилизира за отпор.

Той се изразява в зараждането на ново отношение към институцията „семейство”, във формирането на нов тип съзнание, за което топлите семейни връзки се превръщат във висша ценност.

В нашата практика се срещаме с огромен брой хора, представители на всички социални групи, класи, прослойки, етноси и малцинства. Характерът на работата ни изисква за кратко време да създадем близки отношения с тях.

Ние забелязахме, че в общата отчуждена маса отчетливо се откроява малцинство от личности с по-развито съмосъзнание, което се отнася с особено уважение към себе си, към своите родители и деца, съпруги и съпрузи.

Те чувстват разпада в отношенията между хората, усещат катастрофалните му последици и това формира потребност от възстановяване на разрушената хармония.

Те осъзнават своята „родословна отговорност” и оценяват историческия си шанс, че живеят в епохата на филмовото изкуство и цифровата технология, чрез които могат да предадат „на живо” своето житейско послание към любопитните си потомци.

 

Сватбен филм

Широкият тематичен диапазон на Семейното кино предполага възникването на   разнообразни жанрови форми.

Сватбеният филм е нов документален филмов жанр, който има ясна специфика и е посветен на художественото интерпретиране на сватбеното тържество.

Сватбата е най-големия празник в живота на съвременния човек. Както със средствата вложени в него, така и по степента на емоционална наситеност, мащаб, разгласа и цялостна организация, сватбеното тържество се откроява сред другите лични и семейни празници.

Сватбеният ден предоставя интересен и богат житейски материал, интензивно „поднесен” във времевата рамка на един ден.

Художественият подбор и интерпретиране на този материал е творческо предизвикателство за всеки професионален режисьор, оператор и монтажист.

Най-характерните черти на Сватбения филм, които оформят неговата специфика са:

 • уникалната  драматургия, чийто скелет е изграден от няколко основни епизода – Домът на младоженеца, Вземане на кумовете, Вземане на булката, Граждански ритуал, Църковен ритуал, Ресторант.
 • уникалната кинематографична тъкан, представляваща оригинален синтез на:
  • Празничното начало – целият сюжет, действието и взаимоотношенията се развиват на фона на приповдигната празнична атмосфера;
  • Ритуалът – филмът съдържа изключително разнообразие от ритуални практики: Вземане на кумуве, Купуване на булката, Граждански ритуал, Църковен ритуал, Тържествено посрещане на младоженците в ресторанта, Разчупване на погача, Булченско хоро, Танц с булката, Хвърляне на букет и жартиер, Надиграване с дарове за кумовете, Разрязване на торта …
  • Играта – в ресторанта се случват множество игри и забави – късмети за младоженците, обещания един към друг, дванадесет целувки на различни места, простиране на пране, размяна на обувки…
  • Атракцията – изпълнения на артистични гости или специално подготвени номера и изненади за младоженците от техните приятели.
 • героите: главни – младоженците, второстепенни – кумовете и родителите на младоженците, третостепенни – най-близките роднини и приятели, масовка – всички останали гости на празненството.
 • „пистолетните сцени” – на всяко тържество присъстват артистични гости, които благодарение на свои умения, талант или особен чар стават за кратко време атрактивен център на празненството. Кратката сцена с тяхно участие има „драматургичната задача” да отклони мотивирано интереса на зрителя от главните герои, за да може след малко той отново да се завърне при тях.
 • тържеството –  много и най-разнообразни танци, често пъти еротични, песни, комични ситуации, усмихнати лица, сълзи от искрена радост, веселие, подаръци, фойерверки, и много, много Любов.
 • встъпителният клип – почти винаги филмът започва с видеоклип, чиято задача е да предаде по атрактивен начин характерната атмосфера и своеобразие на конкретното тържество.
 • финалният клип – много често Сватбеният филм завършва с видеоклип, който  съдържа кадри на най-красивите и вълнуващи моменти от празничния ден и се превръща в естествена любовно-романтична кулминация.
 •  щастливият  край.

II. ПРАКТИКА НА СЕМЕЙНОТО КИНО

 

Ние открихме територията на Семейното кино, изминавайки следния път:

 • взривихме един мит;
 • фокусирахме се върху една човешка потребност, анализирахме нейните корени, проявления и обхват, изследвахме значимостта й за съвременния човек, отчетохме какво реално се предлага у нас за нейното удовлетворяване и на тази база изградихме свое разбиране – философията на Семейното кино;
 • реализирахме тази философия в нашата практика, професионализирахме в максимална степен цялата поредица от дейности, целящи изработването на творчески продукт, носещ естетическа наслада и утвърждаващ непреходни човешки ценности.

 

МИТЪТ

В средите на професионалните кинодейци и особено сред операторите, съществува мит, според който за истинските професионалисти, снимането на сватбени тържества и семейни празници е дело недостойно, халтураджийство, признак на професионално падение и срам.

Когато искате да обидите някого, кажете му че е „сватбар”, т.е., че снима сватби.

Ето защо операторите, които държат на името си, решили да нарушат тази забрана, в името на това да вземат някой лев, го правят в пълна секретност и в страх да не се разчуе срамът им.

Най-характерното за този мит е, че не е основан на никакви разумни аргументи.

Отхвърлянето на пълноценна творческа територия, отрицателното отношение, с което дамгосва труда на отклонилите се от „правия” път, всичко това се приема като правилно „по подразбиране”, като истина „свише”.

Тъжен факт е, че такова отношение се възпитава във висшите училища по филмово изкуство.

Първата стъпка към достигане новата територия на Семейното кино е свързана с категоричното отхвърляне на  този професионален предразсъдък.

Ще кажа ясно: този мит е апотеоз на глупостта и високомерието. Несъстоятелността на неговите внушения е очевидна за всеки мислещ човек, за когото изкуството е  висша проява на свободния човешки дух и не търпи граници и догми.

Не е срамно да забелязваш потребностите на хората, не е осъдително да се отнасяш с уважение към стремежа им да съхранят щастливите мигове от живота си, не е позорно да използваш професионалните си умения, не е грях да откриваш нови територии и да създаваш от тях изкуство.

Нещо повече, на основание опита от работата ми с десетки български оператори считам, че изучаването спецификата на заснемане на семейни събития и особено на сватбени тържества, трябва да се включи като задължителен предмет в университетите по филмово изкуство.

 

ЖЕРТВИТЕ

Втората стъпка към Семейното кино преминава през вглеждане в живота и откриване проявленията на една човешка потребност, през изследване на нейната значимост и оценяване потенциала й за творческа интерпретация.

Тук ще разгледам въпроса за потребността от гледна точка на това, какво се предлага за нейното удовлетворяване, както и поведението на компетентните в съответната област хора.

 • Безспорен факт е, че в обществото съществува потребност и съответната практика, свързана с видеозаснемането на семейни събития и тържества.
 • Кои са професионално подготвените хора, компетентни да задоволят тази обществена потребност, да отговорят в максимална степен на растящите изисквания и същевременно с творбите си да формират нова естетическа чувствителност?

Разбира се, че тези хора се намират в средите на професионалните кинодейци – режисьори, оператори, монтажисти, университетски преподаватели по визуални изкуства.

 • Какво е отношението на професионалните кинодейци към съществуващата обществена потребност?

Свидетели сме на високомерното й незачитане, на неоценяване нейния огромен идейно-тематичен, изобразителен и художествен потенциал, на пренебрегване изключителните възможности за творческо интерпретиране, които тя предлага.

 • Кой задоволява тази човешка потребност, след като професионалистите са абдикирали?

Това е многобройната и разнолика армия на операторите-любители, предлагащи „професионално видеозаснемане на ниски цени”. Тя представлява пъстроцветно стълпотворение от хора с всякакви професии, образование и опит, нарамили, кой – камера от миналия век, кой – нещо ново и модерно, употребяващи с очарователна увереност понятия и термини от областта на киноизкуството, по своему симпатични в своята  изобретателност да убедят максимален брой клиенти, че те са най най-добрите. Справедливостта изисква да подчертая, че в тази армия има безотговорни, но има и хора, които се отнасят сериозно към дейността си и дават всичко, на което са способни.

 • Кои са жертвите?

За жалост това са същите онези хора, уважаващи уникалния си жизнен път и този на своите близки,  решили да инвестират в качественото филмиране на своята семейна и родословна история.

Те избират празника им да бъде заснет не от техен приятел-любител, а от професионалист и се обръщат към пазара на видеоуслуги с надеждата да го открият. Там ги очаква познатата ни пъстра компания на „професионалните любители”.

Новото съзнание, открило ценностите на семейството и личната житейска история, с високи изисквания към начина на тяхното отразяване и интерпретация се сблъсква с, любителското отношение, чийто творчески и технически потенциал не е достатъчен, за да се справи със сериозността на темата.

Накрая конфликтът между очаквано и реално се оголва, обещанията се разминават с възможностите и разочарованието от полученото неизбежно се превръща в естествен спътник на потърпевшия.

 

НАШИЯТ ПЪТ

Когато стартирахме дейността си, на българския пазар се предлагаше „професионално видеозаснемане на ниски цени” на сватбени тържества, рождени дни, кръщенета и др.

Качеството на предлаганите „творби” беше покъртително и в техническо, и в художествено отношение, доколкото такова изобщо съществуваше.

Основната причина за създаването на Филмова къща „Виктор Попов” бе едно  революционно разбиране за необходимостта от: утвърждаване на ново направление във визуалните изкуства, посветено на художествения филм за рода, семейството и личността, създаване на нов филмов жанр, чийто предмет е творческото интерпретиране на най-значимия празник в живота на човека.
За да постигнем тези цели ние избрахме най-трудния и предизвикателен път – пътят на тоталния и безкомпромисен професионализъм.

Създадохме философско-естетическа концепция и професионално-етичен кодекс, подбрахме творчески екип, изграден от креативни и трудолюбиви млади хора, споделящи нашите идеи,  използвахме най-добрата професионална снимачна и монтажна техника, преобърнахме представите в сектора за мястото, функциите и практическото приложение на маркетинга и рекламата.

Последователните ни усилия доведоха до три безспорни и видими резултата:

 • Създаването на Семейното кино  като теория и практика е категоричен факт.
 • Утвърждаването на Сватбения филм като нов документален филмов жанр, също е факт.
 • Качеството на нашите Семейни и Сватбени филми е сравнимо с най-добрите чуждестранни образци.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

Колкото повече разработваме материята на Семейното кино, пред нас се разкрива огромен човешки и художествен потенциал.

Утвърждаването на новото направление ще бъде от изключителна полза за Духа на съвременния човек, защото предлага алтернатива на настъпващата дехуманизация и допринася за възстановяване на разкъсаните нишки вътре в нас и на връзките ни с другите хора и света.

Семейното кино, заедно с малкото живи хуманистични практики, е един от последните оазиси на Човеколюбието, оцеляващи сред пясъците на бездуховността и убийствената радиация на комерсиалното.

Призоваваме всички хора, които искат да стоплят живота си с енергията на Любовта, Семейната близост и Красотата, да прегърнат идеите и практиката на Семейното кино.

Обръщаме се към кинодейците, споделящи ценностите на новото направление, с апел за творческа активност в неговото развитие.

Готови сме да подадем ръка на всички съмишленици, които имат нужда от подкрепа и са решили да насочат усилията си в областа на Семейното кино.

София
Март 2006 г.                                                                         Виктор Попов

Приложение

Ето нагледен пример, който илюстрира нивото на съществуващата практика в сегмента „видеозаснемане на сватбени тържества” и кардинално новата философия, подход и методи, които реализира екипа ни:

 

Компоненти

Съществуваща практика

Филмова къща „Виктор Попов”

1.

Творческа платформа

Няма

 • Философия на Семейното кино – идейно-художествена платформа на новото направление.
 • Сватбен филм – формулирахме спецификата на новия документален филмов жанр.
2.

Професионално-етични норми

Няма

/Множество споделени истории в интернет форумите за пияни, почиващи си или неявили се оператори и т.н./

Спазваме задължителен за всички професионално-етичен кодекс, решаващ фактор за:

 • Изграждане на работна атмосфера, която стимулира креативността, насърчава новаторството и утвърждава разбирането ни за същността на творческия процес, като триединство на любов, трудолюбие и постоянство;
 • Творческо и личностно израстване на всеки член от нашия екип;
 • Успешното постигане на набелязаните цели.
3.

Видеозаснемане

Няма общоприети критерии и утвърдени индивидуални стилове.

 

 • Утвърдихме собствен стил на видеозаснемане, който ярко отличава нашите филми.
 • Сформирахме изследователски екип от пет оператора, чиято цел е творческото развитие на нашия стил, откриване на нови техники и по-съвършени изразни средства, за да може вътрешния живот и посланията на  филмите ни да станат още по-осезаеми и въздействащи.
4.

Монтаж

• В повечето случаи монтаж липсва или се изчерпва с изписване имената на  младоженците и добавяне на музикален фон.

• Отговорният и професионален монтаж е рядкост.

 • Създадохме собствен стил на видеомонтаж.
 • Монтажът на всеки  Сватбен филм включва:
  • професионален монтажист, владеещ спецификата на нашия стил;
  • две професионални монтажни станции от най-висок клас;
  • интензивна работа в рамките на четири работни дни.
 • Монтажът е централна тема в дейността ни и е предмет на постоянно усъвършенстване. Ето защо изградихме изследователски екип от трима монтажиста, които разработват нови  методи и  техники.

5.

Видеоклипове

Когато стартирахме дейността си Сватбеният видеоклип не беше познат.  Предлагаше се като екстра кратък материал, включващ безразборни  кадри на скучни и лошо заснети природни картини и архитектурни обекти от София,  подредени на фона на симфонична музика.
 • Създадохме Сватбения видеоклип, който се утвърди като любима форма за всички младоженци и се превърна в наша емблема.
 • Всеки видеоклип е уникален, тъй като целта му е в синтезирана форма и по атрактивен начин да предаде специфичната атмосфера и дух на отделното сватбено тържество.
 • Все по-често младоженците желаят да изработваме по три – четири, различни по характер видеоклипа, в рамките на един Сватбен филм.
 • Разработихме разнообразни категории клипове – любовно-лирични, динамични, свръхдинамични, пародиращи популярни клипове на песни, с „цитати” от известни филми или реклами, ретро, със снимки на младоженците и т.н.
 • Всеки видеоклип се изработва върху любима на младоженците песен.

6.

Режисьор

Няма

Професионален режисьор, който ръководи цялостната творческа дейност на Филмовата къща и дава безплатни консултации на всички младоженци, желаещи да се възползват.

7.

Оператори

• Хора с всякакви професии, от ученическа до преклонна възраст.
• По-рядко професионални оператори от различни телевизии.
 • Тридесет и трима професионални оператори, от които шест са щатни членове на нашия екип, а останалите са от столични телевизии, както и колеги на свободна практика.
 • Прилагаме изключително прецизна система за подбор. Обстоятелството, че даден оператор е от столична телевизия, е твърде недостатъчно основание, за да снима при нас.
 • Въвели сме петстепенна система за контрол върху работата на операторите, предвид нейната изключителна отговорност. Той се осъществява от страна на :
  • Управителя на Филмовата къща;
  • Мениджъра, отговарящ за постпродукцията;
  • Монтажистите на Сватбените филми;
  • Младоженците – интересуваме се от  впечатленията им относно поведението на оператора;
  • Доверени хора, имащи непосредствени впечатления – ди джеи, фотографи, сватбени агенти, управители на ресторанти, келнери.
 • Контролът е съвършено добронамерен и е подчинен на:
  • Изграждане на ясни и двустранни  професионално-етични норми на работа;
  • Подпомагане професионалното израстване на всеки оператор;
  • Безкомпромисно уважение на неговата личност и умения;
  • Създаване на ядро от сериозни творци, споделящи нашите ценности и принципи на работа, с цел установяване на дългосрочно  сътрудничество.

8.

Монтажисти

Изключения са случаите, когато монтажа се прави от професионалист.• Седем професионални монтажисти, обучени в спецификата на нашия стил.

• В ход е процедура по назначаване на още трима монтажисти.

9.

Видеокамери

• Обикновено операторите предлагат по една камера.

 

Категории:

– любителски
80%;

– професионални ръчни
   15%;

– професионални раменни
5%.

Тридесет и три професионални дигитални камери, представящи седемнадесет различни модела на марките Sony, JVC и Canon.

 

Категории:  професионални ръчни 3 х 1/3 CCD, професионални раменни 3 х 1/3 CCD, професионални раменни 3 х 1/2 CCD, PRO HIGH DEFINITION.

Четири професионални формата на видеозаснеман: mini DV, DV professional, DVCAM, PRO HIGH DEFINITION.

 

10.

Видеокасети

Любителски

Професионални

11.

Монтажна техника

• Домашни компютри с любителски софтуер.

• Професионал-ните монтажни станции са изключения.

• Девет професионални монтажни станции от най-висок клас, поддържащи форматите HIGH DEFINITION, BETACAM, DVCAM, DVCPRO, DV professional, mini DV.

• Сървър от последно поколение.

• Над петнадесет терабайта общ обем дисково пространство.

• Система за периодично ъпгрейтване.

• Проучваме и други системи за видеомонтаж, във връзка с необходимостта от въвеждане на четири нови монтажни станции.

12.

Видеорекордери

Любителски

 

Четири броя професионални видеорекордери от последно поколение.

13.

Мениджмънт

Любителски

Създадохме собствена  концепция за: целеполагане, стратегическо и тактическо планиране, ефективен контрол, маркетинг, реклама и връзки с обществеността, подбор на екип, личностно и професионално развитие.

14.

Маркетинг

Любителски

• Извършваме постоянно маркетингови проучвания, свързани с различни аспекти на дейността: качество на предлаганите услуги и обслужване, реклама, цени, основни играчи, пазарни дялове, ефективност на рекламните канали и послания, разработване на нови методи за връзка с целевата група и т.н.

• Поддържаме уникален информационен масив, който се обновява периодично и съдържа точна информация за София относно: брой на извършени бракосъчетания; какъв процент от тях видеозаснемат тържествата си; какъв процент наемат и заплащат за видеооператор; профил на типовете младоженци по отношение на категориите камери, които си поръчват; профил на операторите, заснемащи сватбени тържества; спецификация на използваната снимачна техника и т.н.

15.

Реклама

Любителска

/В София снимат няколкостотин човека, а в специализираните издания се рекламират не повече от петнадесет-двадесет, като част от операторите нямат дори визитни картички./

За да популяризираме максимално ефективно  дейността си ние:

• Разкрихме три офиса в София.

• Назначихме двама човека, които се занимават  единствено с реклама и популяризиране.

• Ежегодно издаваме презентативно DVD, което се разпространява безплатно в няколкохиляден тираж.

• Изградихме уникален уеб сайт, съдържащ към момента над дванадесет часа видеоматериали. В неговия Форум поддържаме пряка връзка с нашите гости, консултираме и отговаряме на всички техни въпроси.

• Поддържаме постоянна реклама във всички специализирани интернет форуми и търсачки.

• Участваме във форуми и медийни изяви, свързани с дейността.

• Поддържаме постоянна печатна реклама в специализираните издания.

• Ежегодно разпространяваме безплатно няколко хиляди рекламни брошури.

• Поддържаме постоянна взаимна реклама на бартерна основа с множество колеги и фирми, работещи в сферата на сватбените тържества.

16.

Краен резултат

Любителски видеозаснета сватба

Професионален,
художествен
сватбен филм

 

 

София
21.11.2007 г.                                                                                       Виктор Попов

 

Изтеглете – Манифест за семейното кино като документ.