На добър час Наско!

От днес в щатния екип на Филмовата къща се включва и колегата Атанас Симеонов като оператор и технически асистент. Той беше сред одобрените за изпитателна работа кандидати на проведения през март/април конкурс за видеомонтажисти и оператори.