Нашето партньорство с Би Би Си Груп!

Филмова къща „Виктор Попов” обявява официално партньорството си с „Би Би Си груп”.
То ще се изразява в предоставяне, от страна на Филмовата къща, на консултантска помощ по всички въпроси, свързани с менажирането и маркетинга на новата формация.
Филмовата къща предоставя на „Би Би Си груп” изключителната възможност да публикува клипове от свои Сватбени филми в сайта на Сватба ТВ, както и да представя младоженци за рубриката „Красотата ще спаси света”.