Национална Kамара “Професионална семейна и сватбена фотография видеофилмиране”

Вчера се проведе третата среща на десетте най-изявени столични фирми в областта на професионалната семейна и сватбена фотография и видеофилмиране за учредяване на браншова организация. Дискутираха се проекто устава на бъдещото сдружение, критериите, включени в стандарта за професионално извършване на дейността, както и проекто бюджета.