Национална Kамара “Професионална семейна и сватбена фотография видеофилмиране”

На 25.02.2011г. се проведе поредната среща на десетте най-изявени столични фирми, посветена на предварителната подготовка за учредяване на браншовата организация. Разгледаха се някои детайли на Устава, като основен акцент беше дискусията върху проекто бюджета за 2011г. Обсъдиха се идеи, свързани с рекламната и ПР стратегията на бъдещото сдружение. Стартира се процеса по изработване отличителните символи на Камарата, на уеб сайт и рекламни материали.