НОВ МОНТАЖИСТ

дата: 20.08.2007

Днес екипът на Филмовата къща се обогати, като включи в своя състав младия творец Илиян Матушев. Той премина успешно всички кръгове на проведения конкурс и започва работа като монтажист и оператор.

НА ДОБЪР ЧАС, ИЛИЯНЕ!!!