НОВ СЛАЙДЪР 3FT MICRO DOLLY SLIDER & 2 PC 75MM BOWL HEAD STANDS WITH FREE TILT HEADS FOR DV,HDV & DSLR CAMERAS

Новата придобивка ще ни бъде от голяма полза в сватбените арт сесии, ревюта, концерти,  видеоклипове, документална и игрална продукция.