Пета среща за учредяване на Национална камара „Професионална семейна и сватбена фотография и видеофилмиране”.

Днес в София се проведе петата среща на едни от най-изявени столични фирми, посветена на предварителната подготовка за учредяване на браншовата организация.

Обсъдиха се Критериите за професионална дейност, прие се проект за бюджет, одобри се текста на рекламната брошура, разгледаха се варианти за лого, набеляза се времеви график.