ПРЕМИЕРА НА КНИГА

дата: 14.05.2007

Екипът на Филмова къща “Виктор Попов” бе поканен да филмира тържествената премиера на книгата “Косово – геополитически анализ” от проф. д-р Стефан Карастоянов, която се състоя на 14.05.2007г. в Софийския университет “Св.Климент Охридски”.

Гости на събитието бяха бившия президент на РБългария г-н Петър Стоянов, посланици, ректора на СУ проф. дфн. Боян Биолчев, проф. д-р Георги Бакалов – Зам. Ректор на СУ, учени, студенти.

Проф. д.р Стефан Карастоянов е създател и ръководител на катедра ” Регионална и политическа география” в Геолого-географския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

През 2000 г. получава почетна диплома от Международния биографичен център в Кеймбридж за научни постижения през XX в. През 2004 г. е награден от Академичния съвет на Софийския университет с почетен знак “Св.Климент Охридски” със синя лента. Зам.-председател на Българското геополитическо дружество. Специалист по регионална и политическа география, регионално развитие и регионална политика. Автор и съавтор на 10 монографии и учебници.