ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА ЗА ВИДЕОМОНТАЖИСТ.

дата: 30.04.2012

Приключи втория кръг на конкурса за видеомонтажист.

Одобрени за трети кръг/практически/ – 8 човека.

Третият кръг ще стартира на 04.05.12г.