Среща на професионалисти в областта на сватбената фотография и видеофилмиране

Днес в София се проведе среща за обсъждане необходимостта от създаване на браншова организация, обединяваща фирмите, които работят в сферата на Професионалната семейна и сватбена фотография и видеофилмиране. Срещата се осъществи по инициатива на Филмова къща „Виктор Попов” и на нея присъстваха десет от най-изявените столични фирми, работещи в този бранш. Всички бяха единодушни за необходимостта от учредяването на подобна организация. Обсъди се потребността от утвърждаване на професионален стандарт за качественото извършване на дейността Семейна и сватбена фотография и видеофилмиране, като детайлно бяха дискутирани и критериите, които стандартът трябва да включва. Срещата завърши с решение следващата седмица обсъждането да продължи, като се разгледа и проект за Устав на бъдещата организация.