СВАТБА ТВ СТАРТИРА WEDDING JOURNAL

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Както знаете у нас няма обособено място, където младоженци и производители да се информират за важни събития и новини, свързани със сватбения бранш.

Този факт ощетява и двете страни, защото пречи на ефективната комуникация и причинява най-малко три негативни ефекта:

·         Първо, лишава младоженците от информация за всичко ново и интересно, което се случва в бранша, а ограничената информация води до ограничен избор.

 

·         Второ, ощетява производителите в по-широкото популяризиране на тяхната дейност, продукти и услуги, което означава загуба на потенциални клиенти.

 

·         Трето, липсата на информация за това Кой, Къде и Какво ново и интересно произвежда, предлага и организира, възпрепятства вътрешнобраншовата комуникация и познаваемост, което по неизбежност води до браншова алиенация.

Една от целите на Сватба ТВ е преодоляването на тези проблеми и съдействие за максимално ефективно и ефектно популяризиране на големия брой фирми и огромно разнообразие от продукти, услуги и събития, които предлага бранша.

За тази цел ние разработихме оригинални и различни по вид предавания и рубрики и предложихме уникални възможности за максимално действен и атрактивен ПР и реклама.

За разрешаване на проблема, свързан с липсата на обособено място за информация, новини и събития от сватбения бранш,

СВАТБА ТВ ОТКРИВА СТРАНИЦАТА „WEDDING JOURNAL”.

„Wedding Journal” разширява и окрупнява страницата „Новини” на Сватба ТВ и я превръща в единен, тематично обособен и системно поддържан „infopool”, информиращ за  всичко ново, интересно и важно, което се случва в сватбената индустрия на България.

„Wedding Journal” стартира на 18.06.2013 г. и в нея могат да участват безплатно всички производители от бранша.

Повече за условията на участие ще намерите в Приложение 1 –  Wedding Journal– Условия”.

Каним колегите от цялата страна да изпращат информация за важни събития и новини, свързани с дейността им!

Желаем ви здраве и спорна работа!

Просперирайте със Сватба ТВ!

PS. Тъй като е невъзможно да информираме лично всички производители от бранша за възможността да участват в „Wedding Journal”, молим ви да съдействате в разпространението на настоящата новина!

 

Приложение 1

Wedding Journal– Условия”

В „Wedding Journal”ще публикуваме информация за:

·         Сватбени изложения

·         Ревюта, изложби, представяния

·         Нови продукти и услуги

·         Интересни и нетрадиционни сватбени тържества

·         Откриване на нови търговски обекти, офиси, представителства

·         Нови производствени мощности – помещения, съоръжения, оборудване

·         Срещи, семинари, обсъждания

·         Пресконференции

·         Фирмени постижения

·         Юбилеи, награди, дипломи

·         Браншови събития и новини

·         Други новини

 

Важно е да се знае, че:

·         Информация могат да изпращат всички колеги от бранша, от цялата страна!

·         Публикуването на информация в страницата е безплатно!

·         Информацията, която се изпраща за публикуване трябва да съдържа текст и снимки

·         Сватба ТВ си запазва правото за текстова редакция и подбор

·         Изпращайте информацията на ел. поща: office@victorpopov.com