ТУРИСТИЧЕСКИ ФИЛМ

дата: 25.07.2007

25-29.07.2007г. – снимачен период за изготвяне на туристически филм, посветен на областа Кападокия в Турция.

Оператор – Александър Пенков.