Втора среща – Дискусия за учредяване на браншова огранизация

Вчера се проведе втора среща на десетте най-изявени столични фирми в областа на Професионалната семейна и сватбена фотография и видеофилмиране. Дискутираха се някои от сериозните проблеми в бранша и започна разглеждането на проекто устав на бъдещото сдружение.